А1 МАКЕДОННИЈА

2024 година

Извештај од спроведен надзор

Пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица

Редовен програмски надзор – А1 Македонија – (член 49 и член 50 од ЗААВМУ) – 12.04.2024


2023 година

2019 година

2018 година

 Accessibility

Accessibility