1

A1 Македонија (ОНЕ.ВИП)

2022 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор А1 Македонија – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 15.11.2022


2021 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор А1 Македонија – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 29.11.2021

Редовен програмски надзор А1 Македонија – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 09.07.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор А1 Македонија (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 22.12.2020

Редовен програмски надзор A1 Македонија (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 13.07.2020


2019 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор А1 Македонија (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 15.11.2019

Редовен програмски надзор  Оне.Вип (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 14.05.2019

 

2018 година