А1 МАКЕДОННИЈА

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица

Редовен програмски надзор А1 Македонија –  (член 49 и член 50 од ЗААВМУ) – 01.11.2023


2019 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор – Оне.Вип (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 14.05.2019

 

2018 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор – ОНЕ.ВИП – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 27.11.2018

Редовен програмски надзор – ОНЕ.ВИП – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 03.05.2018Accessibility

Accessibility