ПОВЕДЕНИ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ/ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ

altПоведени прекршочни постапки/постапки за порамнување за време на претседателските избори и парламентарните избори 2014 година (заклучно со 29.04.2014)

altПоведени прекршочни постапки/постапки за порамнување за време на претседателските и парламентарните избори 2014 година (заклучно со 9 мај 2014)


Одговор на допис

Одговорот во врска со дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје за сторен прекршок по член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик може да се преземе тука.Accessibility

Accessibility