Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2018 година

Претставка во однос на емитувана емисија на 1 ТВ – 28.12.2018


Претставка во однос на емитувана емисија на ТВ 24 Вести – 26.12.2018 


Претставка во однос на прекината ТВ програма на операторот Македонски телеком – 10.12.2018


Претставка во однос на емитувана ТВ емисија – 12.11.2018


Претставка во однос на емисијата „Студио Мода“ на 1 ТВ – 14.09.2018


Претставка за емисијата „Студио Мода“ емитувана на 1 ТВ – 24.08.2018 


Претставка за извршена клевета од страна на интернет портал – 06.09.2018


 

Претставка за емитување реклами на поделен екран на 1 ТВ – 06.08.2018 

 

 

Претставка за говор на омраза на програмски сервис – 18.07.2018


Претставка од Агенцијата за ТВ АЛФА до Комисијата за заштита од дискриминација 13.03.2018 


Претставка во однос на емитување реклама на бугарски јазик на ТВ Алфа – 27.06.2018


Претставка за говор на омраза на телевизиски програмски сервис – 31.05.2018


Претставка во однос на реемитување сателитски канали – 27.04.2018


Претставка во однос на интернет криминал опишан во тв емисија – 26.04.2018


Претставка за постоење сомнение за сторена повреда на авторските права и сродните права од страна на правни лица – 29.03.2018


Претставка во врска со телевизиско известување за малолетничко насилство – 18.04.2018 


Претставка за телевизиско известување во врска со повик за хуманитарна помош на самохран родител – 18.04.2018


Претставка во однос на неозначаена категоризација на ТВ програма – 17.04.2018


Претставка во однос на прикажано насилство на ТВ – 17.04.2018


Претставка во однос на реемитување на сигнал од страна на кабелски оператор – 28.03.2018


Претставка во однос на емитување сателитски канали – 29.03.2018 


Поднесена претставка во однос на емитувана програма на радио РФМ


Претставка во однос на објавени информации во медиумите – 05.03.2018


Претставка во однос на Спорт клуб 2 – 27.02.2018


Претставка во однос на прашање за отварање интернет радио – 14.02.2018


Претставка во однос на непочитување на начелата на Кодексот на новинари – 02.01.2018Accessibility

Accessibility