Shkresat e parashtruara deri te Agjencia dhe përgjigjet e tyre gjatë vitit 2018

Parashtresë në lidhje me emisionin e emetuar të TV – 14.09.2018


Parashtresë në lidhje me emisionin e emetuar të TV – 24.08.2018


Parashtresë për shpifjen e bërë nga ana e portalit të internetit – 06.09.2018


 

Parashtresë për emetimin e reklamave të shërbimit programor – 06.08.2018

 


 

Shkresë në lidhje me gjuhën e urretjes së një shërbimi programor – 18.07.2018


Parashtresa e Agjencisë për TV ALFA nga Komisioni për mbrojtjen nga diskriminimi 13.03.2018 


Parashtresë në aspekt të emetimit të reklamës në gjuhën bullgare në program televiziv – 27.06.2018


Parashtresë për gjuhën e urrejtjes së një shërbimi programor televiziv – 31.05.2018


Shkresë në lidhje me ritransmetimin e kanaleve satelitore – 27.04.2018


Shkresë në lidhje me kriminalitetin në internet, që është përshkruar në një emision televiziv – 26.04.2018


Shkresë për ekzistimin e dyshimeve për shkelje të të drejtave autoriale dhe të drejtave të ngjajshme nga ana e personave juridik – 29.03.2018

 


Shkresë në lidhje me kategorizim të pashënuar të programit televiziv – 18.04.2018

Shkresë në lidhje me raportimin televiziv për dhunën e të miturve – 18.04.2018 


Shkresë për informim televiziv në lidhje me thirrjen për ndihmë humanitare për një prind të vetëm – 18.04.2018


Shkresë në lidhje me kategorizmin e pashënuar të programit televiziv – 17.04.2018


Shkresë në lidhje me dhunën e emetuar në TV – 17.04.2018


Shkresë në lidhje me ritransmetimin e sinjalit nga ana e operatorit kabllor – 28.03.2018


Shkresë në lidhje me emetimin e kanaleve satelitore – 29.03.2018


Shkresë e parashtruar në lidhje me radio programin e emetuar


Shkresë në lidhje me informatat e publikuara në mediume – 05.03.2018


Shkresë në lidhje me Sport klub 2 – 27.02.2018


Shkresë në lidhje me çështjen e hapjes së internet radios – 14.02.2018


Shkresë në lidhje me mosrespektimin e parimeve të Kodit të gazetarëve – 02.01.2018Accessibility

Accessibility