Поднесени претставки до Агенцијата и нивен одговор во 2023 година

Претставка за кабелски оператор – 26.10.2023

Препраќање на претставката до АЕК – 27.10.2023

Одговор до подносителот на претставката – 27.10.2023


Претставка за кабелски оператор – 20.10.2023

Препраќање на претставката до АЕК – 27.10.2023

Одговор до подносителот на претставката – 27.10.2023


Претставка за кабелски оператор – 4.10.2023

Одговор до подносителот на претставката – 10.10.2023


Претставка за кабелски оператор – 1.09.2023

Дополнување на претставка – 4.09.2023

Препраќање на претставката до АЕК – 4.09.2023

Одговор до подносителот на претставката – 4.09.2023


Претставка за емитувана програма на ТВ Алфа – 11.07.2023

Известување до ТВ Алфа за поднесената претставка – 3.08.2023

Одговор до подносителот на претставката – 3.08.2023


Претставка за емитувана програма на ТВ Канал 5 – 16.05.2023

Одговор до подносителот на претставката – 19.05.2023


Претставка за емитувана програма на ТВ Канал 5 – 16.05.2023

Одговор до подносителот на претставката – 19.05.2023


Претставка за емитувана програма на ТВ Сител – 9.05.2023

Известување до ТВ Сител за поднесената претставка – 11.05.2023

Одговор до подносителот на претставката – 11.05.2023Accessibility

Accessibility