Магазин „Порта 3“

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Порта 3 (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор Порта 3 (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Порта 3 (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Редовен административен надзор Порта 3  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Коригиран извештај од редовен административен надзор Порта 3 (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Порта 3 (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

 


2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

 Редовен административен надзор Порта 3  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 31.10.2019

Редовен административен надзор Порта 3–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019

 


2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Jавност во работата на издавачите на медиуми 

Контролен административен надзор – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 11.06.2018

Редовен административен надзор – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Jавност во работата на издавачите на медиуми 

– Изречена мерка-опомена (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 24.04.2018


2017 година:

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

– Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 11.09.2017

Изречена мерка:

Импресум

– Изречена мерка-опомена (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.06.2017Accessibility

Accessibility