„Портрет“ – издавач АНТИЌ МЕДИА ДОО Скопје

2021 година

Извештаи од надзори/мерки јавна опомена

Импресум

Вонреден административен надзор Антиќ Медиа (член 14 став 1 од ЗМ) – 12.04.2021

  • Мерка јавна опомена Антиќ Медиа (член 14 став 1 од ЗМ) – 25.05.2021

 Accessibility

Accessibility