Последни спроведени надзори и изречени мерки – печатени медиуми

image_pdfimage_print

Последни спроведени надзори:

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Последни изречени мерки јавна опомена:

/Accessibility

Accessibility