Последни спроведени надзори и изречени мерки – печатени медиуми

image_pdfimage_print

Последни спроведени надзори:

Емитер – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 06.07.2022

Последни изречени мерки јавна опомена:

/Accessibility

Accessibility