Последни спроведени надзори и изречени мерки врз оператори

Последни спроведени надзори врз оператори:

Мултимедија Нетворк Л (член 141 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Теленет Ком (член 141 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Инфел-КТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 16.02.2024

Вива Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 16.02.2024

Скрембл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.02.2024

Комбо – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.02.2024

ИП Системс – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.02.2024

Теленет Ком – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024

Скрембл – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024

ИП Системс – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024

Мултимедија Нетворк Л – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024

Комбо – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024

Јавна опомена: /

 Accessibility

Accessibility