Последни спроведени надзори и изречени мерки врз оператори

image_pdfimage_print

Последни спроведени надзори врз оператори:

Бив Пирамида –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Бив Пирамида – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Кабел-Нет –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Кабел-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Мултимедија Нетворк Л –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Мултимедија Нетворк Л – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Сигнал-Нет –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Сигнал-Нет– (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Теленет Ком –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Теленет Ком  – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Винсат Кабел –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Винсат Кабел –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Последни изречени мерки опомена:

Вива Нет (член 141 од ЗААВМУ) – 12.08.2022

МТЕЛ (член 141 од ЗААВМУ) – 12.08.2022

 Accessibility

Accessibility