Последни спроведени надзори и изречени мерки врз оператори

Последни спроведени надзори врз оператори:

Каблекалл – (член 141 од ЗААВМУ) – 13.06.2024

Инфел-Ктв – (член 141 од ЗААВМУ) – 13.06.2024

Последна јавна опомена: 

 Тотал ТВ  – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 13.05.2024Accessibility

Accessibility