Последни спроведени надзори и изречени мерки врз оператори

image_pdfimage_print

Последни спроведени надзори врз оператори:

Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор – Скрембл –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 22.11.2021

Редовен програмски надзор – Скрембл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.11.2021

Редовен програмски надзор – Антена Ас Ктв –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 12.11.2021

Редовен програмски надзор – КДС Кабел Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 12.11.2021

Редовен програмски надзор – Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 10.11.2021

Редовен програмски надзор – Бив Пирамида –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.11.2021

Редовен програмски надзор – Винсат Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.11.2021

Последни изречени мерки јавна опомена врз операторите:

/Accessibility

Accessibility