Последни спроведени надзори и изречени мерки врз радија

Последни надзори врз радија:

Про-ФМ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 13.06.2024

Општ извештај – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 13.06.2024

Општ извештај – (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 11.06.2024

Последни изречени мерки врз радија:

РА Галакси – 2002 – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 31.05.2024

РА Про-ФМ – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 31.05.2024Accessibility

Accessibility