Последни спроведени надзори и изречени мерки врз радија

image_pdfimage_print

Последни спроведени надзори

/

Последни изречени мерка јавна опомена

Плус Форте (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 12.08.2022Accessibility

Accessibility