Последни спроведени надзори и изречени мерки врз радија

image_pdfimage_print

Последни спроведени надзори

Редовен административен надзор Општ Извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Редовен административен надзор РА Лав – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Вонреден административен надзор РА Актуел (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.11.2021Accessibility

Accessibility