Последни спроведени надзори и изречени мерки врз телевизии

Последни надзори врз телевизии: 

ТВ Њуз – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 ставови 3 и 4 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување – 14.05.2024

Последни изречени мерки врз телевизии:

  • МРТ 2 – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 04.03.2024Accessibility

Accessibility