Последни спроведени надзори и изречени мерки врз телевизии

image_pdfimage_print

Последни надзори врз телевизии

/

Последни изречени мерки за телевизии

ТВ  21-М – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 19.09.2022

ТВ  21-М – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 19.09.2022

ТВ 21- М – (член 14 од Законот за медиуми) – 19.09.2022

ТВ Шења – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 19.09.2022

ТВ Шутел – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) –  06.09.2022

ТВ Сонце – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 06.09.2022Accessibility

Accessibility