1

Последни спроведени надзори и изречени мерки врз телевизии

Последни надзори врз телевизии

/

Последни изречени мерки за телевизии

ТВ Плус – (член 14 од Законот за медиуми) – 06.12.2022

ТВ Плус – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 06.12.2022

ТВ Плус – (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 06.12.2022