Правни анализи

Радиодифузери, издавачи на печатени медиуми и оператори на јавни комуникациски мрежи

altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми за 2017 година

altАнализа на поведените прекршочни постапки против радиофиузерите за време на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2016 година 

altАнализа на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите, операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми (за периодот 1.01.-31.12.2016 година)

altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатени медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа за 2016 година
altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавни електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јули до 31 декември 2015 година
altАнализа за сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавни електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавни електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јануари до 30 јуни 2015 година
altАнализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јули до 31-ви декември 2014 година
altАнализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа во период од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година

Радиодифузери

altАнализа на поведените управни спорови против акти на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во период од јануари 2016 година до декември 2016 година)
altАнализа на поведените управни спорови против акти на Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги (во период од јануари 2015 година до декември 2015 година)
altАнализа на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во период од 1-ви јули до 31-декември 2015 година)
altАнализа на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во период од 01 јули до 31 декември 2014 година)

altАнализа на поведените управни спорови против одлуките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во периодот од јануари 2014 година до декември 2014 година
altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година)
altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдувањата на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (од 1-ви јули, заклучено со 31-ви декември 2013 година)
altАнализа на сите спроведени мерки, упатени укажувања и известувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчестите прекршувања од страна на радиодифузерите во период од 1-ви јули до 31-ви декември 2013 година
altПравна анализа на резултатите од спроведените постапки за порамнување и поведените прекршочни постапки против радиодифузерите во периодот од 01-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година. Прилогот можете да го преземете тука.
altАнализа на сите спроведени мерки и упатени укажувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година
altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (заклучно со 30-ти јуни 2012 година)
altАнализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година
altАнализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузеритe во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година
altАнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки заклучно со 30-ти јуни 2012 година
altПравна анализа на резултатите од поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во периодот од јануари до јуни 2011 година)
altАнализа на сите спроведени мерки од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година

Оператори на јавни комуникациски мрежи

 

altАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, изречени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во третиот квартал од 2011 година
altАнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, изречени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во првиот квартал од 2011 година



Accessibility

Accessibility