Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 11-20 ноември 2016 година и писмени извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлози за изрекување мерка

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

– Извештај од извршен мониторинг  – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

Предлози за неизрекување мерка

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од ИЗ)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75-б од ИЗ)

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од извршен надзор – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Предлог за неизрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ АРТ ДОО Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониториннг – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility