Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за ТВ Шења и ТВ Едо и писмените извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлог за изрекување мерка – ТВ Едо ДООЕЛ с.Љубин, Сарај

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Едо ДООЕЛ с.Љубин, Сарај

Предлог за изрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility