Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за ХДТВ Канал Плус и МРТ 1 и писмените извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлог за изрекување мерка-глоба – Македонска Радиотелевизија Скопје – Македонска телевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за изрекување мерка-опомена – ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставување – ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility