Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за ТВ Нова, ТВ Компани 21-М, Наша ТВ, Регионална ТВ Ултра, ТВ Алсат-М и ТВ Телма и писмени извештаи од спроведени надзори за истиот период

Предлози за изрекување мерка-глоба

Предлог за изрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за изрекување мерка – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

Предлози за изрекување мерка-опомена

Предлог за изрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – ТВ КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – Телма ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – Телма ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility