Предлози од Привремената комисија за 22 Извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 1 до 9 декември 2016г. и писмени извештаи од спроведени надзори за истиот период

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1 

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2 и член 75-а став 1 точка б и став 2 од Изборниот законик)

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75-б од Изборниот законик)

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Предлог за неизрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ АРТ ДОО Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Антена 5 ДОО Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Антена 5 ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Рос Метрополис ДОО Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Рос Метрополис ДОО СкопјеAccessibility

Accessibility