Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за 9 извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување и писмени извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлози за изрекување мерка-глоба

Предлог за изрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп 

Предлози за изрекување мерка-опомена

Предлог за изрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за изрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Канал Три ДОО Дебар

– Надзор над изборното медиумско претставувањe – ТВ Канал Три ДОО Дебар

Предлог за изрекување мерка – ТВ Ера ДОО Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставувањe –  ТВ Ера ДОО СкопјеAccessibility

Accessibility