Предлози од Привремената комисија за 25 програмски сервиси на регионално ниво за период од 21 ноември до 9 декември 2016г. и писмени извештаи од спроведени надзори за истиот период

Предлог за неизрекување мерка – Еф-Ем 90.3-Спортско радио ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – Еф-Ем 90.3-Спортско радио ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Радио Ват ДОО Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Радио Ват ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново

Писмен извештај од извршен мониторинг – РТД Арачина ДООЕЛ с.Арачиново

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ХДТВ Мега ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово

Писмен извештај од извршен мониторинг –  ТРД К Три Телевизија ДООЕЛ Куманово

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес

Писмен извештај од извршен мониторинг –ТРД Канал Еден Телевизија ДООЕЛ Велес

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар

Писмен извештај од извршен мониторинг –  ТРД Канал Три ДООЕЛ Дебар

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Капитол Радио ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Радио Фортуна Виолета ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Радио Фортуна Виолета ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Регионална ТВ Ултра ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Скај Радио Теодор ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ Коха ДООЕЛ Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД Урбан ФМ Радио ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД Урбан ФМ Радио ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од извршен мониторинг – ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility