Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за 18-те извештаи за извршен надзор (мониторинг) за период од 12-21 септември 2016 година

Предлози за изрекување мерка:

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор врз ТВ Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

 Писмен извештај од спроведен надзор врз ТВ Сител ДООЕЛ Скопје


Предлози за неизрекување мерка:

Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1


Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3


Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1


Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Канал  5 ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

 – Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алсат-М ДОО Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување на мерка на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ АРТ ДОО Тетово

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ АРТ ДОО Тетово


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп


Предлог за неизрекување на мерка на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

 

 Accessibility

Accessibility