Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за 18-те извештаи за извршен надзор (мониторинг) за период од 22 септември до 01 октомври 2016 година

image_pdfimage_print

Предлози за изрекување мерка

Предлог за изрекување на мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување на мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување на мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје


Предлози за неизрекување мерка

Предлог за неизрекување на мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Писмен извештај од спроведен надзор – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1


Предлог за неизрекување на мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Писмен извештај од спроведен надзор – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1


Предлог за неизрекување на мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

– Писмен извештај од спроведен надзор – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2


Предлог за неизрекување на мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

– Писмен извештај од спроведен надзор – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Алсат-М ДОО Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп


Предлог за неизрекување на мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Писмен извештај од спроведен надзор – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ НОВА ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ АРТ ДОО Тетово


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од спроведен надзор – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување на мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од спроведен надзор – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје 

 

 


Accessibility

Accessibility