Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за 18-те извештаи од мониторингот ма изборното претставување за период од 12 до 21 октомври 2016 година и писмени извештаи од спроведени надзори за истиот период

Предлози за неизрекување на мерка

Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1


Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1


Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2


Предлог за неизрекување на мерка на Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Алсат-М ДОО Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп


Предлог за неизрекување на мерка на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ АРТ ДОО Тетово

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ АРТ ДОО Тетово


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување на мерка на Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување на мерка на Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

 Accessibility

Accessibility