Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 1-10 ноември 2016 година и писмени извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлози за изрекување мерка

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје


Предлози за неизрекување мерка

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1


Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1


Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2


Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алсат-М ДОО Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен мониторинг –  ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен мониторинг –  ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 75-б од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– Писмен извештај од извршен мониторинг – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп


Предлог за неизрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ АРТ ДОО Тетово


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај за извршен мониторинг – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје


Предлог за неизрекување мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип


Предлог за неизрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility