Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за ТВ Нова, ТВ 24 Вести и ТВ Алфа и писмени извештаи од спроведени надзори за истиот период

image_pdfimage_print

Предлог за изрекување мерка – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен надзор – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување мерка – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен надзор – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување мерка – Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје (член 75-в од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен надзор – Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје


Предлог за изрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 75-ѓ став 2 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен надзор – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип


Предлог за изрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од извршен надзор – 24 Вести ДООЕЛ Штип 

 Accessibility

Accessibility