Предлози од Привремената комисија за Програмските сервиси на Македонската радиотелевизија (МРТ 1, МРТ 2 и МРА 1) и Собранискиот канал на Македонската Радиотелевизија и писмените извештаи од спроведени надзори за истиот период

Предлог за неизрекување мерка – Програмски сервиси на Македонска Радиотелевизија (МРТ 1, МРТ 2 и МРА 1)

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Програмски сервиси на Македонска Радиотелевизија (МРТ 1, МРТ 2 и МРА 1)

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Собраниски канал

– Писмен извештај од извршен мониторинг – Македонска Радиотелевизија – Собраниски каналAccessibility

Accessibility