Предлози од Привремената комусија за следење на медимското претставување за ТВ Нова, ТВ Арт, ХДТВ Канал Плус, Радио Антена 5 и Радио Слободна Македонија и писмените извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлог за изрекување мерка-глоба

Предлог за изрекување мерка- Нова ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставување – Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка-опомена

Предлог за изрекување мерка – ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставување – ХДТВ Канал Плус ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – Радио Антена 5 ДОО Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставување –  Радио Антена 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје

Предлог за изрекување мерка – Телевизија АРТ Артан ДОО Тетово

– Надзор над изборното медиумско претставување – Телевизија АРТ Артан ДОО Тетово

Предлог за изрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

– Надзор над изборното медиумско претставување –  Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility