Преглед на прекршочни постапки

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2022 и 2023 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 05.01.2024 година) 

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2021 година може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 05.01.2024)

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2020 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 04.04.2024 година) 

Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2018 – 2019 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 31.03.2019 година) 

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки во 2015 и 2016 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.07.2016 година) 

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување за 2015, 2016 и 2017 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 16.11.2017 година)

Прегледот на запрени забрзани постапки за порамнување во 2015 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 19.11.2015 година)

 

Прекршочни постапки согласно Изборниот законик 

Преглед на прекршочни постапки за избор на претседател на Република Северна Македонија 2024 година може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 20.05.2024)

Преглед на прекршочни постапки за предвремените избори за градоначалници на општините Маврово и Ростуше и Центар Жупа и за членови на Советот на Општина Тетово во 2022 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 02.12.2022)

Преглед на прекршочни постапки за предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип, во 2020 година може да преземе на следниот линк (ажурирано на 08.07.2022)

Прегледот на прекршочни постапки за Предвремените парламентарни избори 2020 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 5.08.2021 година)

Прегледот на прекршочни постапки за Претседателскитe и локални избори 2019 година може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 24.02.2022 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Упатството за медиумско претставување за време на референдум 2018 година, а во врска со Изборниот законик може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 03.12.2021 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Локални избори (октомври, 2017 година)  може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 01.04.2021 година)Accessibility

Accessibility