Прегледи на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2021 година може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 27.12.2021)

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2020 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 24.03.2022 година)

Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2018 – 2019 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 18.04.2022 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки во 2015 и 2016 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.07.2016 година) 

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување за 2015, 2016 и 2017 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 16.11.2017 година)

Прегледот на запрени забрзани постапки за порамнување во 2015 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 19.11.2015 година)

 

Прекршочни постапки согласно Изборниот законик 

Преглед на прекршочни постапки за предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип, во 2020 година може да преземе на следниот линк (ажурирано на 24.12.2020)

Прегледот на прекршочни постапки за Предвремените парламентарни избори 2020 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 5.08.2021 година)

Прегледот на прекршочни постапки за Претседателскитe и локални избори 2019 година може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 24.02.2022 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Упатството за медиумско претставување за време на референдум 2018 година, а во врска со Изборниот законик може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 03.12.2021 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Локални избори (октомври, 2017 година)  може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 01.04.2021 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Предвремените парламентарни избори (декември, 2016 година) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 09.10.2020 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите за неодржаните Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 05.11.2019 година) 

 Accessibility

Accessibility