Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

image_pdfimage_print

Procedurat për kundërvajtje nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Ligjit për mediume

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2022, mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 13.10.2022)

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2021 mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 08.07.2022)

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2020, mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 11.12.2020)

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2018 dhe 2019, mund të merren në këtë link  (përditësuar më datë 29.07.2022)

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave për kundërvajtje gjatë vitit 2015 dhe 2016 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 27.07.2016)

Pasqyrja e procedurave të zbatuara me sukses për barazim për vitin 2015, 2016 dhe 2017 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 16.11.2017)

Pasqyra e procedurave për barazim të përshpejtuar, që janë ndërprerë për vitin 2015, të merret në këtë link (përditësuar më datë 19.11.2015)

 

Procedurat për kundërvajtje sipas Kodir Zgjedhor

​Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje gjatë Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare  për kryetar të Komunës së Pllasnicës dhe Komunës së Shtipit mund ta merni në këtë link (përditësuar më 08.07.2022)

​Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje gjatë Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2020 mund ta merni në këtë link (përditësuar më datë 05.08.2021)

​Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje gjatë Zgjedhjeve të Presidenciale dhe lokale 2019 mund ta merni në këtë link (përditësuar më datë 16.07.2021)

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve gjatë Zgjedhjeve lokale (tetor 2017) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 01.04.2021)

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje ndaj radiodifuzerëve gjatë Zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare (dhjetor 2016) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 16.10.2019)

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicmin e procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve lidhur me Zgjedhjet e parakohëshme parlamentare që nuk janë mbajtur (qershor 2016) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 05.11.2019)

 



Accessibility

Accessibility