1

Претходни измени и дополнувања на Изборниот законик

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик од 28 јули 2016г.

Извадок од Законот за изменување на Изборниот законик од 24.02.2016г.

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик од 10.11.2015г.

Извадок од Изборниот законик – неофицијален текст од 2015г.

Закон за именување и допoлнување на изборниот законик од 24.01.2014г.

Изборен законик од 12.02.2014г.

Закон за изменување и дополнување на изборниот законик од 13.11.2012г.

Изборен законик (пречистен текст од 14.04.2011г.)