Програма, планови и извештаи за работа за 2024 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2024 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2024 година   22.12.2023

pdf  Финансиски план на Агенцијата за 2024 година – 11.01.2024

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2024 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2024 година

Годишен план за јавни набавки

pdfГодишен план за јавни набавки во 2024 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfГодишен план за спречување на корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година

pdfГодишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година

pdfОперативен план за 2024 година за спроведуање на националниот план за акција за родова еднаквост 2022-2024

pdfОперативен план за 2024 година за спроведување на конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилствоAccessibility

Accessibility