РА Ла Коста

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА ЛА Коста –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.12.2023


2022 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор Радио ЛА Коста – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 19.10.2022


2020 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден административен надзор ЛА Коста – (Член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 01.12.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена – Радио ЛаКоста(член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор  Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена емрка опомена на Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility