РА Мефф

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

РА Мапедито-Меф – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор МAПЕДИТО-РАДИО МЕФФ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility