РА Мефф

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Мефф – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.11.2023


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

РА Мапедито-Меф – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор МAПЕДИТО-РАДИО МЕФФ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility