РА МОДЕА

image_pdfimage_print

2020 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден административен надзор Радио Модеа (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

 Вонреден административен надзор – Радио Модеа (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.06.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

 Вонреден административен надзор – Радио Модеа (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018Accessibility

Accessibility