Радио РФМ

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор РА РФМ (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор РА РФМ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен адмонистративен надзор РА РФМ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

 

 

 Accessibility

Accessibility