Супер Радио

image_pdfimage_print

2022 година

Извештај од спровен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден административен надзор РА Супер – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 25.10.2022


2018 година

 Accessibility

Accessibility