РА Ускана – Плус

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор Радио Ускана Плус ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Радио Ускана – Плус ДООЕЛ Кичево– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмски концепт

– Решение за изречена мерка опомена на Радио Ускана – Плус ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 30.04.2018Accessibility

Accessibility