1

РА ФОРТУНА

2018 година

Извештај од спроведен надзор

Спроведување на програмски концепт

Контролен административен надзор РА ФОРТУНА – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018