РА Хит

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

РА Хит – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023


2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА ХИТ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Хит Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Радио Хит ФМ (член 9 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 10.06.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена Хит Радио (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

Контролен административен надзор – Хит Радио ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

Редовен административен надзор – Хит Радио ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

Решение за изречена мерка-опомена – Хит Радио ДООЕЛ Струмица  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility