Редовен програмски надзор врз 11 радиодифузери

Скопје, 08.07.2019г. – Врз  телевизиите 1 ТВ, ТВ 24 вести, ТВ Шења, МТР 1, ТВ Сител, ТВ Алса – М,ТВ Канал 5, ТВ Компани 21-М, Наша ТВ, ТВ Алфа и ТВ Телма, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат  за обврските на телевизиските програмски сервиси на државно ниво кои се должни од буџетот наменет за програми да издвојат ајмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што најмалку половина од истите треба да бидат производени во последните пет години, и сто така треба да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски и аудиовизуелни дела при што не се смета времето одвоено за вести, спортски настани, игри, рекламирање, телетекс и телешопинг услуги.

Надзорот врз горенаведените радиодифузери покажа дека не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

1 ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

1 ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

24 вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

24 вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

24 вести – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Шења– (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

МТР 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Сител – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Сител – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алса – М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алса – М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Компани 21-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Компани 21-М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Наша ТВ  – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алфа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

 Accessibility

Accessibility