Свод Мастер

2024 година

Извештај од спроведен надзор

Пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица

Редовен програмски надзор Свод Мастер –  (член 49 и член 50 од ЗААВМУ) – 04.04.2024


2023 годинаAccessibility

Accessibility