1

Свод Мастер

2022 година

Извештаи од извршени надзори

Заштита на малолетните лица, кинематографските дела, и промоција на производство и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор Свод Мастер – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 29.11.2022

Редовен програмски надзор Свод Мастер (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 02.06.2022


2021 година