Седница бр.1 – 05.01.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, првата седница ја закажува за 05.01.2016 година (вторник), со почеток во 12:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, првата седница ја закажува за 05.01.2016 година (вторник), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.12.2015 година.
  2. Предлог-методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси.
  3. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за користење на „АКАДЕМИКА“ – електронската база на прописи.
  4. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Финансиско-осигурителни услуги.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility