Mbledhja nr. 1 – 05.01.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e parë e cakton për më datë 05.01.2016 (e martë), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e parë e cakton për më datë 05.01.2016 (e martë), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS 

  1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga mbledhja e 42-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 29.12.2015.
  2. Propozim-metodologjia për monitorimin e prezantimit zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore.
  3. Propozim-vendimi për miratimin e mjeteve financiare për përdorimin e “AKADEMIKA” – bazës elektronike të rregulloreve.
  4. Propozim-vendim për realizimin e procedurës së furnizimit publik: Shërbime financiare – të sigurimit.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility