Седница бр.1 – 05.01.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 1-та седница ја закажува за 05.01.2017 година (четврток), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.12.2016 година.

2. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување, на локално ниво.

3. Предлог-одлука за јавна набавка: Финансиско – осигурителни услуги.

4. Предлог-одлука за набавка на софтверски пакет за заштита на сервери -Анти вирус.

5. Разно.Accessibility

Accessibility