Седница бр.11 – 21.04.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  11-та седница ја закажа за 21.04.2021 година (среда), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2021 година.
  3. Предлог-одлука за одбивање на Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица.
  4. Предлог-одлука за неуспешен јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица.
  5. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Ново Село со Предлог – Конкурсна документација и Предлог – Пријава.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility