Seanca nr. 11 – 21.04.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 11-të 21.04.2021  me fillim prej 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të Seancës së 2-të Publike të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 12.04.2021.
  2. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 10-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 12.04.2021.
  3. Propozim-vendim për refuzim të Aplikacionit për pjesëmarrje në konkurs të rregullt për dhënien e licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor, në nivel lokal në zonën e KOMUNËS së Strumicës.
  4. Propozim-vendim për konkurs të pasuksesshëm për dhënie të licencës për transmetim radiofonik të shërbimit programor, në nivel lokal, në zonën e Komunës së Strumicës.
  5. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit të barabartë për dhënien e LEJES për transmetim radiofonik të shërbimit programor, në nivel lokal, në zonën e komunës së Novosellës me Propozim – Dokumentacion konkursi dhe Propozim – Aplikim.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility