Седница бр.12– 03.03.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува за 03.03.2020 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.02.2020 година.
  2. Нацрт-упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година.
  3. Информација во врска со Известувањето од АЕК бр.08-29 од 28.02.2020 година.
  4. Разно.Accessibility

Accessibility