Седница бр.12 – 23.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува 23.03.2015 година (понеделник), со почеток во 10:30 часот


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува 23.03.2015 година (понеделник), со почеток во 10:30 часот

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.03.2015 година.

2. Предлог – Одлука за исплата на средства за национално кофинансирање за проектот на Агенцијата од IPA TAIB 2009 – ИПА компонента 1.

3. Разно.

 Accessibility

Accessibility